Test d'antígens

5,50 €
Impostos inclosos

Cada capsa de 25 kits de prova conté el necesari per realitzar la prova:

1. 25 bastonets estèrils

2. 25 ampolles que contenen el reactiu

3. 25 pipetes

4. 25 cassets que mostraran el resultat de la prova

5. Un manual d'instruccions

El test ràpid d'antígens està classificat com a "producte sanitari de diagnòstic in vitro" i es regeix per la Directiva 98/79 CE del Parlament Europeu i del Consell. Ha estat introduïda a la UE després de ser verificada i verificada per la Inspecció Farmacèutica Espanyola, complint així amb tots els requisits sanitaris pertinents.

La prova també conté un swab estèril classificat com a "dispositiu mèdic de classe IIa" i es regeix per la Directiva 93/42 CE del Consell Europeu sobre dispositius mèdics.

A més, i per garantir l'absoluta fiabilitat de les proves, s'han realitzat les proves corresponents en instal·lacions sanitàries espanyoles on s'ha comprovat l'especificitat (probabilitat que un subjecte sa tingui un resultat negatiu) i la sensibilitat (probabilitat que un malalt tingui un resultat positiu) del producte, donant resultats molt elevats.